Menu
Your Cart

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesi uyarınca, www.hazirtanitim.com ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü, sitemizin “Hakkımızda” başlıklı bölümünde güncel şekilde yer almaktadır.www.hazirtanitim.com olarak hedefimiz; video tanıtım çözümleri ve dijital pazarlama hizmetleri alanında işletmelere en optimum şartlar ile destek olmaktır. Satış Sözleşmemiz, Kullanım Koşullarımızın da bir bölümünü oluşturur. www.hazirtanitim.com ‘dan hizmet satın alımı gerçekleştirerek, Kullanım Koşullarını, Satış Sözleşmesi hükümlerini ve Gizlilik Beyanını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin olması durumunda, herhangi satın alma işlemi gerçekleştirmeden ve siparişinizi onaylamadan önce, iletişim sayfalarımızı ziyaret etmenizi ve bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Sitemizden hizmet satın alınarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısı ile sitemizden hizmet satın aldığınızda, hizmetlerimiz ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan Sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

Ayrıca, hizmeti satın alarak; hizmeti satın almadan önce;

a) Firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini

b) Satın aldığınız hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları

c) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini

d) Uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri

e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15-ğ ve 15-h maddelerine istinaden cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siparişlerinizi onaylamadan önce, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ve ön onay ile “hizmet satın alma siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.

MADDE 1. Taraflar

SATICI/HİZMET SAĞLAYICI Adı/Ünvanı: www.hazirtanitim.com, Şado Stüdyo Yasemin Çetin

Adresi: Adnan Kahveci Mah. Büyükdere Cad. Alya Rezidance No:2 Beylikdüzü/İstanbul

Telefon: +90 212 806 94 04

E-Posta: siparis@hazirtanitim.com

Web Adresi: www.hazirtanitim.com

ALICI BİLGİLERİ VE ALINAN ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

Alıcı Adı Soyadı:

Alıcı T.C. Kimlik No:

Alıcı Adres:

Alıcı Telefon No:

Hizmet / Ürün Bilgisi: Elektronik ortamda video şablonları Video ve tanıtım hizmetleri

MADDE 2

Konu : İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.hazirtanitim.com ve/veya başka domain adres veya adreslerinden elektronik ortamda ya da telefon ile siparişini yaptığı nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. ALICI, SATICI'nın isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda ya da telefonda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmet sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3

3.1. Elektronik ortamda www.hazirtanitim.com ‘dan alınan hizmet/hizmetlerin cinsi ve türü, miktarı, özellikleri, satış bedeli, ödeme şekli, fatura bilgileri şablon açıklamalarında açık olarak belirtildiği gibidir.

3.2. ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda SATICI hizmet siparişinde sorun tespit ettiği durumlarda ve ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde hizmetin yürürlüğe girmesini 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için hizmet siparişini iptal eder. Satış iptalinde Alıcı toplam ödeyeceği tutarın %40’ını ödemeyi peşinen kabul eder.

MADDE 4.

4.1. ALICI, üyeliğe hak kazanacak işlemleri tamamlandıktan sonra , Kredi Kartı İle Satış, Banka Havale / EFT İle Satış yöntemlerinden biriyle satın almayı gerçekleştirir.

4.2. Kredi Kartı ile Satış: ALICI, SATICI’nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve teslime ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve ürün ve/veya hizmetin bedelini kredi kartı ödemesiyle satış işlemi gerçekleşir.

4.3. Banka Havalesi/EFT Satış: ALICI, SATICI’nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve teslime ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ya da telefonda kayıt olacağını belirttikten sonra verdiği mail adresine gönderilen onay postası ile ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve hizmetin bedelini SATICI’nın banka hesabına ortaklaşa karar verilen tarihlerde ödenmesine ilişkin taahhütte bulunması (ödeme kaydı oluşturması) ile satış işlemi gerçekleşir.

MADDE 5.

5.1. SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.hazirtanitim.com(SATICI) sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI'dan hak ve alacak iddiasında bulunamaz.

5.3. Taksitli satışlarda, ALICI’nın taksitleri ödemede temerrüte düşmesi durumunda, SATICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 17-19 maddeleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, henüz vadesi gelmemiş kalan borcun ve taksitlerin tümünün ifasını talep etme hakkı saklıdır.

5.4. Doğal afet, yangın, sel, isyan, grev, altyapı ve internet arızaları da dahil olmak üzere hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi, SATICI’nın makul kontrolü dışındaki ve Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde, SATICI, işbu ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

5.5. SATICI, Sunduğu içerikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kapsamda farklı zamanlı yayınlarda sunumu yapan kişileri ve ürünleri değiştirebilir. Bu değişim sözleşmenin eksik ifası olarak değerlendirilemez.

5.6. SATICI’nın internet sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya başka sitelere girişe izin verilmesine yönelik konulmuş olan linklerin, ALICI veya 3. şahıslar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolay SATICI sorumlu tutulamaz.

5.7. Sözleşmeye aykırılık hallerinde SATICI’nın her türlü zararının tazminini talep hakları saklıdır. İşbu sözleşme sitenin herhangi bir sebeple yayınının durması veya durdurulması halinde durma süresince askıya alınmış sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için ALICI tazminat talebinde bulunamaz.

5.8. ALICI’nın, işbu sözleşmenin üstünde bulunan yasal mevzuata uymaması, işbu sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmesi veya site kurallarına uymaması halinde SATICI; ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. SATICI, fesih dışında ALICI’nın siteye üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma işlemleri yapabileceği gibi sözleşme ihlaline ilişkin belge, içerik, yorum ve her türlü bilgiyi silme ve siteden kaldırma hakkına sahiptir.

MADDE 6. Cayma Hakkı

ALICI, SATICI 'ya ait www.hazirtanitim.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu hazır video şablon ve tanıtım videolarının temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Sözleşme konusu hizmet, SATICININ www.hazirtanitim.com satış sitesi üzerindeki üyelik bilgilerinin ALICI tarafından doldurulmasının ardından üyelik işlemi tamamlanacak.ALICI seçimini yaptığı video şablonunun ödemesini yaptıktan sonra ön sipariş oluşturulmuş olacaktır,siparişin tamamlanabilmesi ve ürünün hazırlanması için Ürün açıklamalarında belirtilen Video/fotoğraf ve içerikle ilgili yazıların SATICIYA ulaşmasından ve SATICININ onay mailinden sonra sipariş onayı verilecek,belirtilen teslim süresine göre ürün/hizmet teslimi dijital ortamda mail veya dijital dosya transfer yöntemlerinden biri ile yapılacaktır.

27 Kasım 2014 PERŞEMBE günü 29188 sayı numarası ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Satış Sözleşmeleri gereği Cayma Hakkı istinai durumları çerçevesinde;

Cayma hakkının istisnaları;

MADDE 15 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Yukarıdaki maddelerden ötürü ALICI sözleşmesini onayladıktan sonra İPTAL ve CAYMA hakkını kullanamaz.

İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle müşterilerimizle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden hizmet satın alan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını belirtiriz.